Voorwaarden

De onderstaande aankoop/leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen gekocht bij Winkultju.   Winkultju garandeerd dat de geleverde artikelen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
Voor de bij de winkultjugroup aangesloten turnpakjes.tk gelden dezelfde voorwaardenalgemene voorwaarden

 

TURNPAKJES.TK & WINKULTJU.TK


Door uw bestelling geeft u te kennen dat u de onderstaande  voorwaarden gelezen heeft en met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1. Wanneer u een bestelling hebt gedaan, ontvangt u  een bevestiging hiervan per e-mail.De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van de bestelling en de bevestiging per e-mail. Wanneer  winkultju en turnpakjes.tk niet in staat is om de bestelling uit te voeren, zal de klant per e-mail op de hoogte worden gesteld.  De overeenkomst word zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden  zonder dat winkultju-turnpakjes.tk gehouden is tot enige schadevergoeding
aankoop van 1 pakje  ; De bestellingen worden verstuurd na volledige betaling
aankoop van 2 of meerdere pakjes  ;Stof word besteld en/of  bestelling word gemaakt zodra de vooraf overeengekomen aanbetaling ontvangen is ( normaal gesproken 50% ). De bestellingen worden verstuurd na volledige betaling. 
2.
Aanbetalingen zijn non-refundable ( worden niet terugbetaald ) ook wanneer u het pakje niet wilt hebben 2. herroepingsrecht ;
*Producten die speciaal voor u zijn gemaakt (bijvoorbeeld naar uw eigen ontwerp, of op maat) kunnen nooit  worden geretourneerd. ( uitsluiting van het herroepingsrecht )
* Uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gekozen ontwerp van een pakje op bestelling, ligt te allen tijde bij de klant. Turnpakjes.tk  is niet aansprakelijk voor eventuele copyright die op het bestelde ontwerp ligt.

* Tegenvallende bestellingen of verkeerde maten worden niet teruggenomen Meetfouten komen  altijd voor de verantwoordelijkheid van de klant
, pakjes die door verkeerd meten niet passen worden niet teruggenomen .
*  Aanpassingen aan pakjes door verkeerd meten , verkeerd doorgegeven maten  of het niet vermelden van speciale wensen/maten kunnen eventueel na overleg worden aangepast tegen een uurloon van 35 euro per uur .
* Als uw pakjes klaar is ontvangt u een rekening met daarbij foto's van uw pakje , door betaling geeft u aan accoord te gaan met het uiterlijk van de pakjes, deze kunnen niet geruild worden mocht u het pakje na ontvangst niet mooi vind.
 
Het herroepingsrecht op artikelen is niet van toepassing op pakjes speciaal voor u gemaakt .
* uit hygiene redenen worden turnpakjes niet geruild
 
3. winkultju/Turnpakjes.tk  is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de bestelling tijdens de verzending. Alle producten worden onverzekerd verzonden, tenzij anders overeengekomen. Is uw geld op een andere rekening dan die van winkultju en turnpakjes.tk gestort dan verplicht winkultju en turnpakjes.tk zich niet tot levering .
 4. winkultju geeft geen garantie op glitterstoffen, velours, mesh en andere stoffen  en/of verkeerd gewassen of verkeerd behandelde stoffen.
 5. De prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief  verzendkosten
De verzendkosten zijn gerelateerd aan de aard en het gewicht van het product en zijn per artikel verschillend . Turnpakjes.tk heeft het recht het door u bestelde artikell niet te leveren bij een type fout .

6. Artikelen blijven niet langer dan 2 weken gereserveerd staan ( uitzonderlijke situaties daargelaten )   Moch er binnen deze periode geen betaling plaatsvinden dan word er aan genomen dat u afziet van de aankoop. Kosten die voortvloeien uit het niet betalen van de rekening van de door u bestelde pakjes zullen altijd ten kosten komen van de klant

7. Wanneer winkultju en turnpakjes.tk een verkeerd artikel levert, of wanneer winkultju en turnpakjes.tk de klacht van de klant gegrond verklaard , heeft de klant het recht om het artikel te retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van winkultju en turnpakjes.tk komen. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal winkultju en turnpakjes.tk binnen zeven dagen na ontvangstdatum van het geretourneerde de betaalde bedragen aan de klant crediteren.  Dit is slechts mogelijk in zeer sporadische gevallen
8. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling
9. na ontvangst /bijboeking van uw betaling,krijgt u van ons een e-mail als bevestiging en hierin staat ook meteen wanneer uw bestelling word opgestuurd .
10.klachten dienen direct na ontvangst  ( tot uiterlijk 5 werkdagen na het sturen van de bestelling  ) persoonlijk  per e-mail aan silli gemeld te worden . Klachten later gemeld en/of teruggestuurd dan 5 werkdagen  na verzending  en/of klachten gemeld via iemand anders  worden niet  in behandeling genomen.
Op de turnpakjes/acropakjes/broekjes/voltigepakken en alle andere handgemaakte kleding  kan ik helaas geen garantie geven omdat ik geen enkele controle heb hoe er word omgegaan met de pakjes

acro pakjes en andere op maat gemaakte of naar design gemaakte pakjes worden nooit geruild ook word er geen geld op  terug gegeven. Meetfouten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant
 Burgerlijk Wetboek, Boek 7. Bijzondere overeenkomsten, Titel 1. Koop en ruil, Afdeling 9A. Overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht geld niet op producten die op  maat (turnbroekjes ) gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn ! Het pakje is met uiterste zorg op maat gemaakt, allemaal hand & knipwerk waardoor er kleine verschillen in de applicaties en vorm kan zijn.

Geen garantie op het loslaten van steentjes
11. De pakjes gemaakt door turnpakjes.tk zijn met de hand gemaakt, 100% exacte kopien zijn daardoor niet mogelijk er zullen altijd minimale verschillen te zien zijn als u meerdere pakjes van 1 ontwerp besteld in verschillende maten  Door uw bestelling geeft u aan hiermee accoord te gaan
12. door betaling van de aankoop verklaard u afstand te doen van uw recht tot ontbinding  als bedoeld in ; artikel 230 p van het burgerlijk
wetboek , boek 6, titel 5, afdeling 2b, paragraaf 3

Acropakken ;
het aanpassen van Acropakje/turnpakje na levering  kost 35 euro per uur. Meet u dus vooral goed , de kosten worden altijd  aan U doorberekend evenals de verzendkosten. Meetfouten zijn ALTIJD voor de klant evenals alle kosten ( arbeidsloon + matriaal kosten ) die later nog gemaakt worden om het pakje aan te passen. Turnpakjes.tk behoud zich het recht voor om uw pakje niet aan te passen , aanpassen gebeurd alleen in heel uitzonderlijke gevallen . Na uw goedkeuring van de tekening op originele grootte wordt het pakje gemaakt exact hoe het op de tekening staat. Uw aanbetaling is bedoeld voor het kopen van matrialen , deze word nooit terugbetaald
Het pakje is met uiterste zorg op maat gemaakt, allemaal hand & knipwerk waardoor er kleine verschillen in de applicaties en vorm kan zijn
 

 

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.